Jachthaven De Kranerweerd B.V. Zwartsluis

Privacyverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Jachthaven "De Kranerweerd" B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
www.kranerweerd.nl
Jachthaven "De Kranerweerd" B.V.
Het Oude Diep 5-7
8064 PN Zwartsluis
+31(0) 38 386 73 51
info@kranerweerd.nl

DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Jachthaven "De Kranerweerd" B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Jachthaven "De Kranerweerd" B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen:

 • Het verlenen van onze diensten in de breedste zin des woords
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om uw vraag via onze website te beantwoorden
 • Wij verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Jachthaven "De Kranerweerd" B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen:

 • Op basis van uw toestemming
 • Ter uitvoering van een overeenkomst
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk een (commercieel) bedrijfsbelang: de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten. Wij wegen telkens ons belang af tegen uw privacybelang. Zodra uw privacybelang zwaarder weegt dan ons belang, zullen wij uw gegevens niet langer verwerken

HOE LANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Jachthaven "De Kranerweerd" B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Jachthaven "De Kranerweerd" B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jachthaven "De Kranerweerd" B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES
Jachthaven "De Kranerweerd" B.V. gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jachthaven "De Kranerweerd" B.V. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bovenstaand e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Jachthaven "De Kranerweerd" B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Jachthaven "De Kranerweerd" B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bovenstaand e-mailadres.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
Jachthaven "De Kranerweerd" B.V. behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Jachthaven "De Kranerweerd" B.V. adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 3 dec 2021.

Jachthaven "De Kranerweerd" B.V.

 • Gratis WiFi
 • Veilig parkeren
 • Modern sanitair
 • Gratis watertaxi naar het centrum
Jachthaven De Kranerweerd Zwartsluis
AdresHet Oude Diep 5-7
8064 PN Zwartsluis
Overijssel / Nederland
Telefoon+31 (0)38 386 73 51
E-mailinfo@kranerweerd.nl
Plan uw route Google Maps »
Openbaar vervoer 9292.nl »
Laat ons u bellen!

Wordt u liever teruggebeld? Vul uw gegevens in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Een ogenblik geduld…
© 2024 Jachthaven De Kranerweerd B.V. Privacyverklaring Disclaimer Concept & Realisatie Active Creations